URL: http://laverda.dk/index.php?bliv-medlem-af-dlk


Medlemsskab af Dansk Laverda Klub koster 300,- kr for enkeltperson eller 500,- Kr for husstand om året. Som medlem får du hvert år opdateret medlemsliste. Klubbladet udkommer 3 gange årligt. Der afholdes træf i juni måned og generalforsamling i september samt nytårsappel i Februar. Desuden arrangerer klubben ture til Laverda-arrangemener i ind- og udland. Som medlem får du endvidere mulighed for at trække på andre medlemmers mangeårige erfaringer med Laverda.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden, Niels Camp tlf.  86193281 eller på

email:  camp@privat.dk